FB pixel

תעודת אחריות!

לכבוד: על מען דבעי

הנידון: תעודת אחריות למוצרי NPS witch & Fairy Herbal Blends

קונה יקר שלום רב, שביעות הרצון שלך מאוד חשובה לנו ולכן אנו איתך לאורך כל הדרך.
חשוב לנו להעניק לך ולפרט את תעודת האחריות שלנו.

על כל פנים, חשוב לנו להבהיר כי במידה ולאחר 120 יום אינך מרוצה מהמוצר ומהתוצאה ניתן להחזיר  ולקבל החזר מלא ללא כל שאלה.
חשוב לנו להבהיר  – אנו איתך בכל מקרה. עם אחריות איתך לאורך כל הדרך – הבריאות שלך חשובה לנו!

שלך דבי הובר גז – מכשפת העשבים הטובה
מנכל"ית NPS

דילוג לתוכן